УВАЖАВАЙ ДЕТЕТО СИ И ВЯРВАЙ В НЕГОВИТЕ СПОСОБНОСТИ - ВЪЗПИТАНИЕ ПО МЕТОДА МОНТЕСОРИ

УВАЖАВАЙ ДЕТЕТО СИ И ВЯРВАЙ В НЕГОВИТЕ СПОСОБНОСТИ - ВЪЗПИТАНИЕ ПО МЕТОДА МОНТЕСОРИ />

През последните десетилетия, методът Монтесори е един от най-прилаганите образователни подходи. Основоположник на този метод е Мария Монтесори, родена през 1870 г. в Италия. В пределите на своята родина тя се превръща в първата жена лекар и специализира педиатрия. 

В основата на метода, разработен от нея се корени спонтанното обучение на децата, което започва от ранна детска възраст. Методът окуражава децата да бъдат активната страна, да взимат решения и да учат за околния свят, посредством игра. Той определя детето като жадна за знание личност, която е способна сама да трупа знания и опит по начин, който е най-добър за нея.

Монтесори разделя периода от детското развитие на няколко етапа, в които усъвършенстването на умението да общуват се развива по различен начин. 

За да бъде успешен този модел на възпитание, Монтесори извежда няколко принципа, които и до днес се използват в повечето програми на училища и детски градини. 

- свобода за избор
- среда, която позволява свободно придвижване
- използване на специализирани монтесори материали
- възрастово смесени класове
- блоково организирано обучение 
- без оценяване на домашна работа

Методът монтесори предлага възможност на детето за самообучение. Според него децата сами се учат как да ползват материали. Учителите трябва само да демонстрират и оттам нататък децата сами да работят по тях, изследвайки основно с допир, тъй като е доказано, че развитието на мозъка е свързано с двигателните умения при децата. 
Важно е да се запомни, че всяко дете учи по различен начин и е нужно да му дадем възможност да се учи, използвайки своето темпо и своите методи за себепознание.

Целта на обучението по метода Монтесори е децата да се възпитават така, че да се превърнат в независими и отговорни възрастни с любов към ученето. 

  • Занимателни и образователни игри по метода Монтесори

- Игра с мъниста
За играта е нужно да разполагате с два, три или повече цвята мъниста, в зависимост от възрастта на детето. Различните цветове мъниста се изсипват и разбъркват, а целта на играта е детето да ги различи по цвят и да ги прибира в отделни съдове ( чаша или купичка) . 

- Игра с хартия
Изключително полезно занимание за подрастващите, без да изисква кой знае какви допълнителни разходи за материали. Можете да използвате всякаква хартия, която остава в домакинството – рула от домакинска или тоалетна хартия, стари разпечатки, тънка и мека амбалажна хартия. Един от начините за забавление с хартията е да научите детето да прави топки от такава хартия чрез намачкване. Друго полезно упражнение е късането на лист хартия на малки парчета с пръсти. Възможно е след тези занимания да ви се наложи основно да почистите дома си, но това е незначително неудобство в сравнение с удоволствието, което Вашето дете ще изпита от заниманията си. Ползата за развитието на двигателните умения е голяма.

- Създай пътечка 
Разпръснете мъниста върху масата и накарайте детето, с помощта на пръстчетата си да взема от тях и да прави пътечки, като предварително сте определили ширината и дължината на пътечката. Това ще помогне на детето да разпределя мънистата равномерно върху предварително определеното пространство. Играта може да се играе и с камъчета или цветни копчета. 

- Игра с цветя
За това забавление е нужно да наберете различни цветя и да ги потопете във ваза. Целта е детето да разбере, че според вида на цветята, за всяко е нужно различно количество вода, защото те са с различна дължина на стъблата. За да бъде поправено това, покажете му, че може да подравни стъблата като ги подреже с ножица, след което отново да ги потопи във вазата с вода. Оставете детето да работи самостоятелно, като само определи дължината на стъблата и количеството вода, която е необходима, за да ги натопи.

- Почистване
Изсипете шепа семена, ориз или грис в чашка. Вземете друга празна чашка и покажете на детето как да пресипе съдържанието от едната в другата, с помощта на лъжичка. При пресипването, със сигурност, част от съдържанието ще се посипе по плота. Вземете малка четка и лопатка и му покажете как да събере разпиляното. След което детето е нужно да повтори това упражнение само.

- Различни тъкани
За тази игра е нужно да поставите в малка кутия парчета плат, конци и въженца с различна текстура (например: коприна, памук, вълна, мохер, и т.н.) и да покажете на малкото дете всяко парче по отделно, за да види разликите. След това трябва да ги разбъркате в кутията и да го подканите да намери двойките парчета с еднакъв състав, използвайки чувствителността на пръстите си. Когато детето започне да се справя с тази задача, повторете упражнението, но със завързани очи. 


Монтесори твърдо вярва, че когато работят самостоятелно, децата достигат нови нива на независимост и се превръщат в самомотивиращи се учащи. С правилния подход, осигурената благоприятна среда и вярата в способностите на детето, може да възпитате дете, уверено в своите способности и преценки, с чувство за достойнство, значимост и уважавано като самостоятелна личност. 

Автор: Периян Байрамова