Времето, човекът и природата

Позволи на детето да опознае природата и важните процеси, случващи се в нея с чудесните интерактивни игри. Разнообразието от комплекти ще удовлетворят детските интереси и ще ги мотивира да учат и развиват своите знания и умения.